Yükleniyor Etkinlikler

22-26 Mart 2019 Türkiye Vücut Geliştirme Ve Fitness Şampiyonasu Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri Antalya

03/22/2019 @ - 03/26/2019 @

22 Mar -

Anfaş – Antalya Expo Center

22-26-mart-2019-turkiye-vucut-gelistirme-ve-fitness-sampiyonasi-avrupa-sampiyonasi-milli-takim-secmeleri

 
Text on the button [dt_sc_clear]
 

TÜRKİYE VÜCUT GELİŞTİRME VE FİTNESS ŞAMPİYONASI AVRUPA ŞAMPİYONASI MİLLİ TAKIM SEÇMELERİ YARIŞMA REGLAMANI

22-26 MART 2019 ANFAŞ-ANTALYA EXPO CENTER

PINARLI BELDESİ HAVAALANI YOLU ÜZERİ 8. KM SOĞUCAKSU MH 1. SOK. NO:1 AKSU - ANTALYA

  A -  YARIŞMA KURALLARI:                                                                                                    

 1. BU YARIŞMAYA;
  1. T.C. Vatandaşı olan sporcular Kulüp lisansı ile yarışmalara katılacaktır.
  2. K.K.T.C. vatandaşı olan T.C vatandaşı statüsüne sahip kulüp sporcuları da, bu şampiyonaya

K.K.T.C Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu onaylı tek kafile listesi ile katılabilecektir.

 1. Bu Şampiyonaya Ferdi lisanslı sporcular kesinlikle katılamayacaktır.
 1. YARIŞMAYA KATILACAK SPORCU – KULÜP VE İLLER;

ÖNEMLİ: Federasyonumuz, Spor Bakanlığımızın dopingle mücadele hususunda yürüttüğü proje kapsamında etkin olarak çalışmalarına devam etmektedir. Ancak; dopingle mücadele hususunda antrenörler ve kulüplere de büyük sorumluluklar düşmektedir. Antrenör ve kulüp idarecilerinin, hazırlık ve müsabaka dönemlerinde yetiştirdikleri sporcularını denetlemeleri ve bilgilendirmeleri gerekmektedir. Federasyon müsabakalarında yarışan ve dopingli çıkan sporcuların, antrenör ve kulüplerine Federasyon Disiplin Talimatı Madde 52 gereği para cezasının yanında, müsabaka ve faaliyetlerden men cezası uygulanacaktır.

Sporcusu dopingli çıkan ve para cezası alan kulüplerin para cezası tahsil edilmeden başka faaliyetlere katılmasına ve seçimlerde oy kullanmasına izin verilmeyecektir.

Sporcusu dopingli çıkan kulüp antrenörlerine ise para cezasının yanında 4 yıla kadar

antrenörlükten men cezası verilecektir.

Bu nedenle kulüp idarecileri ve kulüp antrenörlerinin, Federasyonumuz 2019 yılı faaliyetlerinde, yarışmalara getireceği ve lisans çıkaracağı sporcularını belirlerken dikkatli davranmalarını önemle rica ederiz.

 

Önemli Not; Yarışma Reglamanının Sonunda bulunan Sporcu doping taahhütnamesi; sporcu, kulüp antrenörü ve kulüp idarecisi tarafından doldurulup İmzalanıp kaşelenerek sporcu tarafından tartı esnasında görevlilere teslim edilecektir.

 

 1. Kulüpler; bu şampiyonaya katılacak sporcu listelerini, bağlı bulundukları ilin Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine göndereceklerdir.
 2. Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri ise, İl Temsilcisi aracılığı ile, kulüplerden gelen sporcu listelerini birleştirerek, İl kafile listelerini oluşturacaktır. Kafile listesinde sporcunun, adı soyadı, sıkleti, kategorisi ve kulüp ismi ile, kafilede görev yapacak idareci ve antrenör ismi Kafile listelerinin, 20 Mart 2019 Çarşamba günü, mesai saati bitimine kadar, Federasyonun (0312) 310 49 05 numaralı faksına gönderilmesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü onaylı olması şarttır.
 3. Faks çekildikten sonra, (0312) 312 72 09 numaralı Federasyon telefonundan, faksın ulaşıp ulaşmadığına dair onay alınacaktır.
 4. İl Müdürlüğü onaylı kafile listesini, 20 Mart 2019 Çarşamba günü, mesai saati sonuna kadar göndermeyen iller ve bu il adına yarışan kulüp sporcuları, yarışmaya alınmayacaktır.
 5. Onaylı kafile listesi 2 nüsha şeklinde düzenlenecek olup; tartı ve kayıt sırasında MHK başkanına teslim edilecektir. Listelerde silinti, kazıntı ve ekleme yapılmayacaktır Sonradan elle düzeltme yapılan Kafile listeleri kabul

 

 1. YARIŞMA İLE İLGİLİ TEKNİK KURALLAR;
 2. Yarışmalarda IFBB kuralları uygulanacaktır.
 3. Bütün görevli kurullar ve hakemler, Teknik Toplantıda hazır bulunacaktır. Yarışmalar bitinceye kadar da yarışma salonundan ayrılamayacaktır
 4. Görev verilmesine karşın; geçerli gerekçesi olmadan yarışmaya gelmeyen hakemlere 2019 Yılı yarışmalarında görev
 5. Yarışmaya katılan sporcular ile görev alan hakem, teknik kurul üyeleri ve idarecilerin,

Federasyonun Giyim – Kuşam Talimatı ve Yarışma Talimatına uyması zorunludur.

 1. Sporcuların; yarışma kategorilerine uygun mayo, bikini, kostüm ve ayakkabı kullanmaları ve yasak olmayan boya tercih etmeleri

 

 1. Yarışmaya katılan sporcular ile görev alan hakem ve idareciler yarışma kurallarına uymak zorundadır. Uymayanlar hakkında, Federasyonumuzun Disiplin ve Yaptırım Talimatı Kuralları Gereğince işlem yapılacaktır.
 2. Değişen koşullara veya gereksinmelere göre MHK tarafından düzenlemeler yapılabilir.

 

 1. YARIŞMA TEKNİK TOPLANTISI;

Kafile başkanları, antrenörler, hakemler ve federasyon görevlilerinin katılımıyla 22 Mart 2019 Cuma günü saat 18:00 de Anfaş-Antalya Expo Center'da yapılacaktır. Yarışma akışı ve kurallarla ilgili görüşler, Teknik Toplantıda değerlendirilecek olup, daha sonra değişiklik yapılması ile ilgili gelecek öneriler kabul edilmeyecektir.

 

 1. KAFİLE LİSTELERİ;
 2. İl Spor Müdürlüğü onaylı kafile listesi olmayan illerin sporcuları ile, kafile listesinde adı geçmeyen sporcular, listede adı geçen ancak, lisansı ve 2019 vizesi olmayan sporcular yarışmalara alınmayacaktır. Listelerde silinti, kazıntı ve ekleme yapılmayacaktır. Bu durumdaki listeler işleme alınmayacak olup, harcırah ödemeleri, onaylı listede adı bulunanlara yapılacaktır.
 3. İller ve kulüpler yarışmalara, İstediği sıklet ve kategoride uygun gördüğü kadar sporcu ile katılabilirler.
 4. İl Kafile listelerinde sporcuların Adı Soyadı, Kategorisi, sıkleti ve hangi kulüpte lisanslı olduğunun belirtilmesi mecburidir. Ferdi lisanslı sporcular yarışmalara alınmayacaktır.
 5. Bu şampiyonaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden katılacak kulüp sporcuları, antrenör ve idarecilerden oluşan kafile listesi, K.T.C. Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu tarafından hazırlanacaktır. Kafile listesinde ismi yer almayan sporcular yarışmaya alınmayacaktır.

Örnek : Yakup Gümüş Büyük Erkek 80 kg Vücut Geliştirme Efor Spor Kulübü gibi.

 

 1. İZİNLER;

Yarışmalara  katılacak idareci, Antrenör ve Sporcular izinlerini,  bağlı bulundukları Gençlik                                                                                                                                                ve Spor İl Müdürlüklerinden alacaklardır.

 1. HARCIRAH ÖDENMESİ GEREKENLER;
 2. Yarışmaya Antalya ilinden katılan sporcu, idareci ve antrenörlere yolluk yevmiye verilmeyecektir.
 3. Bu yarışmada Masterler kategorisinde yarışan sporculara yolluk yevmiye
 4. Federasyon, yarışmaya Antalya ili dışından katılan, il kafile listesinde isimleri bulunan ve Gençler - Büyükler kategorisinde ilk 6 da yer alan sporculara; görev yaptığı gün sayısı kadar yolluk ve harcırah ödeyecektir.
 5. Kafile listesinde 1 ile 5 arası sporcu olması halinde, o ilin 1 idarecisi veya 2019 vizesi yapılmış lisanslı 1 antrenörüne, Kafile listesinde 6 ve 20 arası sporcusu olan illerin 1 idarecisine ve 2019 vizesi yapılmış lisanslı 1 antrenörüne, 21 ve yukarı sporcusu olan illerin 1 kafile başkanına,1idarecisine, ve 2019 vizesi yapılmış lisanslı 2 antrenörüne, görev yaptığı gün sayısı kadar yolluk ve harcırah ödenecektir.
 6. Kafile listesinde ismi yer alan I-II-III-IV-V. Kademe Antrenör belgesine sahip antrenörlerin 2019 Yılı antrenör vizelerini yaptırmış ve ücretlerini yatırmış olmaları Aksi takdirde yolluk ve harcırah alamayacaklardır.
 7. Dereceye giremeyen sporcuların yolluk ve yevmiyeleri, olanakları ölçüsünde bağlı bulundukları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerince ödenebilecektir. Dereceye giremeyen sporcular, İl Müdürlüklerine vermeleri gereken resmi yazıyı yarışma yerinde Merkez Hakem Kurulundan alacaklardır.

 

 1. YARIŞMAYA KATILACAK SPORCULAR TARTIYA ÇIKARKEN
 • Kulüp lisansı olmayan sporcular ve lisansında 2019 yılı vizesi olmayan sporcular yarışmaya kesinlikle alınmayacaktır.
 • Tartı esnasında Sporculardan, 2019 yılı vizeli lisansının aslı ve fotokopisi ayrıca nüfus cüzdanları istenecektir.(Sporcular lisanslarının fotokopisini kendileri getirmek zorundadırlar)
 • Doping Taahhütnamesi; Sporcu - Kulüp Antrenörü - Kulüp İdarecisi Onaylı Doping Taahhütnamesi Olmayan Sporcular Kesinlikle Yarışmaya Alınmayacaktır. (Doping Taahhütnamesi Reglamanın sonunda )

 

 • Bir sporcu sadece bir kategoride yarışabilir.
 • IFBB kurallarına göre Formu yeterli bulunmayan sporcular tartı sırasında MHK ve Teknik Kurul tarafından kontrol edilerek yarışmaya alınmayacaktır.
 • Sporcular tartıya  yarışmada  giyecekleri  mayo,  bikini ve ayakkabıları                ile gelecek olup, tartı sırasında MHK tarafından kontrol edilecektir. IFBB Kurallarına ve Yarışma Talimatına uygun olmayan   kıyafetler   kabul      Kıyafeti   uygun  olmayan  sporcular                                                                    yarışmaya alınmayacaktır.

 

BİKİNİ FITNESS KIYAFET VE AYAKKABI KRİTERLERİ

Platform topuklu ayakkabı kesinlikle yasak ayakkabının önü maksimum 1 cm topuğu ise 12 cm olabilir.

Bikinin altı kalçanın 1/3 ünü kapayacak şekilde olmak zorundadır. Daha ince ve ip şeklinde yasaktır.

 

YARIŞMAYA UYGUN OLMAYAN AYAKKABILAR

 

 
   

 

YARIŞMAYA UYGUN OLAN AYAKKABILAR

 

 
   

 

 

 • Geçerli mazeret   bildirmeksizin    tartı    süresini   geçiren    sporcular   kesinlikle   tartıya

alınmayacaklardır.

 • Gençler kategorisinde yarışacak sporcularımızın doğum tarihlerinin 1996 - 2003 yılları arasında olması gerekmektedir. Ay ve gününe bakılmayacaktır.
 • Yarışma sıkletlerinin tamamında +2 kg. Tolerans uygulanacaktır
 • 3 sporcudan az yarışmacısı olan sıklet ve kategorilerde sıklet birleştirilmesi yapılacaktır.

 

 1. ISINMA ve BOYANMA;

Bay - Bayan sporcuların hazırlanma (Isınma – Boyanma) odasına yalnızca Akrediteli bir antrenör ve idareci girebilecektir. Akreditasyon kartı olmayan hiç kimse soyunma odalarına ve yarışma alanına alınmayacaktır.

 

 1. MÜZİK EŞLİĞİNDE YAPILAN FİNAL YARIŞMALARI;

Final yarışmaları, sporcuların kendi seçtikleri müzik eşliğinde yapılmaktadır. Finale kalan sporcuların, müzik CD’lerini üzerine isim ve sıkletlerini yazarak, Final müsabakalarından önce, müzik görevlisine teslim etmeleri şarttır.

 

 1. DOPİNG;
 2. 22 -26 Mart 2019 tarihleri arasında, Anfaş-Antalya Expo Center'da yapılacak olan Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonasında, TMOK tarafından sporculardan doping testi örneği alınacaktır. 2016 yılı sene başında Değişen Dopingle Mücadele Talimatı gereği doping cezaları arttırılarak 4 yıl olarak belirlenmiştir. Ayrıca Disiplin Talimatımıza göre, Sonucu pozitif çıkan sporculara, kulüplerine ve antrenörlerine 000,00 TL.ye kadar Para cezası verilebilecektir. Ayrıca sporcudan, kazandığı madalya, kupa, sertifika ve aldığı harcırahı, Federasyona geri iade etmesi istenecektir. Doping testinden kaçınan veya test sonucu pozitif çıkan sporcular ve kulüpleri yaptırım uygulanmak üzere Disiplin Kuruluna sevk edilecektir. Bu konuda Federasyonumuz Disiplin ve Yaptırım Talimatı “Doping Suçu: Madde – 52 ” uygulanacaktır.
 3. Milli takıma seçilen, fakat TMOK tarafından yapılan doping testlerinde test sonucu + pozitif çıkan sporcular, Milli Takım kadrosundan çıkarılacak ve federasyon Disiplin Kurulu’na sevk
 4. Milli Takıma seçilen sporculardan, ileri bir tarihte doping için numune alınacaksa doping testi

zamanı ve tarihi sporcuların kendilerine bildirilecektir.

 1. Doping testi sonucuna göre, Milli Takım listesi Yönetim Kurulunun onayından sonra Federasyonun internet sayfasında yayınlanacaktır.

 

 1. İTİRAZLAR;
 2. Yarışma ile ilgili itirazlar; sporcunun antrenörü veya idarecisi tarafından bir dilekçe ile MHK na yapılır.
 3. Antrenör ve idarecilerin yarışma salonunda hazır bulunmadığı durumlarda, sporcunun itiraz dilekçesi vermesine izin
 4. Federasyonun belirlediği 200 TL. ücretin Merkez Hakem Kuruluna tutanakla teslim edilmesinden sonra, itiraz MHK tarafından incelenir. İtiraz haklı görülür ise; itiraz ücreti geri ödenir. İtiraz haksız yere yapılmış ise; itiraz ücreti geri ödenmez, Federasyonun hesabına aktarılır
 5. İtirazın, konuya ilişkin sorunun yaşandığı anda(Ön Eleme Yarı Final-Ödül Töreninde ) yapılması gerekmektedir. Daha sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmaz.

 

 1. MİLİ TAKIM ADAY KADROSU; Milli Takıma sporcu seçimi yapılırken;
 2. Türkiye Şampiyonasında yarıştığı sıklet ve kategoride 1.olup formu Teknik kurulca yeterli görülen sporcular Federasyon İmkanı ile Milli Takıma alınacaktır.
 3. Formu yeterli olmayan sporcular 1. Olsalar dahi ne Federasyon imkânı ile nede kendi imkânları ile Milli Takıma alınmayacaklardır
 4. Sıkletinde Olan sporcular arasından formu Teknik Kurulca yeterli görülen sporcuların, Tüm giderlerini kendileri yada sponsorlarının karşılaması koşulu ile Milli Takım Kadrosuna dahil olmalarına izin verilecektir.
 5. Sıkletinde Olan sporcular arasından; 2018 yılı ve daha önceki yıllarda, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında başarı elde edenler, Teknik Kurul tarafından değerlendirilerek, yeterli görülen bazı sporcular da federasyon imkanı ile Milli Takım kadrosuna dahil edilebilecektir.
 6. Milli takım kadrosuna kendi imkânları ile katılması uygun görülen sporcuların, 26 Mart 2019 Tarihine kadar, Teknik Kurula yazılı olarak müracaat etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra yapılan ve yazılı olmayan hiçbir başvuru kabul edilmeyecektir. Bu Sporcular, 02 Nisan 2019 Salı günü mesai bitimine kadar, belirtilen gider masraflarını  Federasyonumuzun GARANTİ BANKASI –Ankara Anafartalar Şubesindeki TR75 0006 2000 7110 0006 2994 58 numaralı hesabına yatırmak zorundadırlar.

 

 1. Spor Genel Müdürlüğü Talimatı neticesinde bundan sonra, Masterler kategorisinde yarışan sporcuların, Milli takım giderleri ile yolluk ve yevmiyeleri federasyon tarafından karşılanmayacaktır. Sıkletinde olan Formu Teknik kurulca yeterli görülen sporcular ile sıkletlerinde 2. Olan sporcular arasından formu Teknik kurulca yeterli görülen sporcuların, Tüm giderlerini kendileri yada sponsorlarının karşılaması koşulu ile Milli Takım Kadrosuna dahil olmalarına izin verilecektir (Formu Teknik Kurulca yeterli görülmeyen sporcular 1. Olsalar dahi Milli Takıma alınmayacaktır) Milli takım kadrosuna kendi imkânları ile katılması uygun görülen sporcuların, 26 Mart 2019 Tarihine kadar, Teknik Kurula yazılı olarak müracaat

 

etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra yapılan ve yazılı olmayan hiçbir başvuru kabul edilmeyecektir. Bu Sporcular, 02 Nisan 2019 Salı günü mesai bitimine kadar, belirtilen gider masraflarını Federasyonumuzun GARANTİ BANKASI –Ankara Anafartalar Şubesindeki TR75 0006 2000 7110 0006 2994 58 numaralı hesabına yatırmak zorundadırlar.

 

 1. FEDERASYON BAŞKANLIĞI;

Yarışmaya katılan sporcuların bu genelgede yer alan kuralları okuduğunu, kurallara tam olarak uyacağını ve yaptırımlarını önceden kabul ettiğini varsayarak işlem yapacaktır.

 

 1. ORGANİZASYON VE SALON GÖREVLİLERİNCE YAPILACAK ÖN HAZIRLIKLAR;
 2. Sahne, ses, müzik ve ışık düzeninin kurulması,
 3. Bay ve Bayanlar için birer adet soyunma odasının ve 3 adet elektronik tartı aleti ile boy ölçerin hazırlanması,
 4. Yapılacak anons ve konuşmalar için 5 adet mikrofonun sağlanması,
 5. Konuşma kürsüsünün hazırlanması.
 6. İstiklal Marşı CD’sinin hazır duruma getirilmesi,
 7. 5 Adet bilgisayar, 2 adet yazıcı ve ekipmanlarının sağlanması,
 8. Yarışma hakemleri için 5 masa, MHK için 2 masa, Gözlemciler için 1masa, Vücut Geliştirme Teknik Komitesi için 2 masa ve Fitness Teknik komitesi için 2 masa olmak üzere Toplam 12 adet masanın; örtü ve sandalyeleriyle birlikte tek örnek olarak kurulması,
 9. Yarışma hakemleri için 50 adet sandalyenin konulması,
 10. Sağlık ve Güvenlik önlemlerinin alınmasının sağlanması

 

B - YARIŞMA YAŞ GURUPLARI

 

Gençler 16-23 Yaş 1996-2003 doğumlular
Büyükler Erkekler 24-39 Yaş 1995-doğumlular ve öncesi
Büyükler Bayanlar 24-34 Yaş 1995-doğumlular ve öncesi
Master Bayan 35 Yaş ve Üzeri 1984 doğumlular ve öncesi
Masterler 40 - 44 Yaş 1979 – 1975 doğumlular
Masterler 45 - 49 Yaş 1974 – 1970 doğumlular
Masterler 50 – 54 Yaş 1969 – 1965 doğumlular
Masterler 55 – 59 Yaş 1964 – 1960 doğumlular
Masterler 50 Yaş ve Üzeri 1969 doğumlular ve öncesi
Masterler 55 Yaş ve Üzeri 1964 doğumlular ve öncesi

 

 

C - TARTI PROGRAMI                                                                                                              

Federasyonumuzca düzenlenen Türkiye Şampiyonaları ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmelerinde, müsabakası yapılan kategori ve sıkletler, IFBB yarışma programına ve takvimine göre düzenlenmektedir. IFBB’nin daha sonra belirleyeceği sıklet ve kategorilerin yarışmaları hususunda, Federasyonumuzca gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

 

Tartı ve kayıt işlemleri . Anfaş-Antalya Expo Center'de yapılacaktır. Yarışma sıkletlerinin tamamında

+2 kg. Tolerans uygulanacaktır.

 

ÖNEMLİ!     BU ŞAMPİYONA DA İKİ TARTI YAPILACAKTIR!

Sporcu - Antrenör - İdarecilerimiz Tartı ve yarış günlerini bu reglamandan takip ederek konaklama sürelerini ayarlayabilirler.

 

 İLK TARTI   22 Mart 2019 Cuma Günü Saat 13.00- 17.00 arası

Aşağıdaki Tabloda Belirtilen Sıklet ve Kategorilerde Yarışan Sporcuların Tartıları 22 Mart Cuma Günü Yapılacak Olup; Yarışmaları İse 23 Mart 2019 Cumartesi ve 24 Mart 2019 Pazar Günleri Yapılacaktır.

Aşağıdaki Tabloda Yer Alan Sıkletlerin Ön Eleme – Yarı Final – Finalleri Belirtilen Günde Tablodaki Numara Sırasına Göre Yapılacaktır.

 

Tartısı 22 MART 2019 CUMA

Yarışması 23 Mart 2019 Cumartesi Günü Yapılacak kategoriler

NO KATEGORİ: SIKLET
1 Master Erk. Vücut Geliştirme /40-44 yaş 70 kg
2 Master Erk.Vücut Geliştirme /40-44 yaş 80 kg
3 Master Erk.Vücut Geliştirme /40-44 yaş +80 kg
4 Master Erk. Vücut Geliştirme /45-49 yaş 70 kg
5 Master Erk. Vücut Geliştirme /45-49 yaş 80 kg
6 Master Erk. Vücut Geliştirme /45-49 yaş +80 kg
7 Master Erk. Vücut Geliştirme /50-54 yaş Açık
8 Master Erk. Vücut Geliştirme  /55 yaş ve üstü . Açık
9 Master Erk. Klasik Vücut Geliştirme 40-44 yaş Açık
10 Master Erk. Klasik Vücut Geliştirme 45-49 yaş Açık
11 Master Erk Klasik Vücut Geliştirme 50 yaş ve üstü Açık
12 Genç Erkekler Klasik Vücut Geliştirme Açık
13 Master Bayanlar Body Fitness /35- Yaş veÜstü Açık
14 Master Bayan Fizik / 35 Yaş ve Üstü Açık
15 Master Erkekler Fizik /40 -44 Yaş Açık
16 Master Erkekler Fizik /45 Yaş ve Üstü Açık
17 Master Bayanlar Bikini Fitness/ 35 Yaş ve üstü Açık
18 Büyük Bayanlar Fitness Açık
19 Büyük Erkekler Fitness Açık

 

 

 

 

 

Tartısı 22 MART 2019 CUMA

Yarışması 24 Mart 2019 Pazar Günü Yapılacak kategoriler

NO KATEGORİ            GENÇLER YAŞ SINIRI: 16-23 YAŞ SIKLET
1 Genç Erkekler Fizik 1.74 cm
2 Genç Erkekler Fizik 1.78 cm
3 Genç Erkekler Fizik +1.78 cm
4 Genç Erkekler Vücut Geliştirme 75 kg
5 Genç Erkekler Vücut Geliştirme +75 kg
6 Erkeler Tekerli Sandalye Vücut Geliştirme Açık
7 Genç Bayanlar Bikini Fitness 1.60cm
8 Genç Bayanlar Bikini Fitness 1.66cm
9 Genç Bayanlar Bikini Fitness +1.66cm
10 Genç Bayanlar Body Fitness Açık
11 Büyük Bayanlar Body Fitness 1.63
12 Büyük Bayanlar Body Fitness 1.68 cm
13 Büyük Bayanlar Body Fitness +1.68 cm
14 Büyük Bayanlar Wellness Fitness Açık
15 Genç Bayanlar Fitness Açık
16 Genç Erkekler Fitness Açık

 

 İKİNCİ TARTI  24 Mart 2019 Pazar Günü Saat 13.00- 17.00 arası

Aşağıdaki Tabloda Belirtilen Sıklet ve Kategorilerde Yarışan Sporcuların Tartıları 24 Mart Pazar Günü

Yapılacak Olup; Yarışmaları İse 25 Mart 2019 Pazartesi ve 26 Mart Salı Günleri Yapılacaktır.

Sporcu - Antrenör - İdarecilerimiz Tartı ve Yarış Günlerini Bu Reglamandan Takip Ederek Konaklama Sürelerini Ayarlayabilirler.

Aşağıdaki tabloda Yer alan sıkletlerin Ön eleme – Yarı Final – Finalleri Belirtilen Günde tablodaki numara sırasına göre yapılacaktır.

 

 

 

Tartısı  24 Mart 2019 Pazar Günü

Yarışması 25 Mart 2019 Pazartesi Günü Yapılacak kategoriler

NO KATEGORİ                                 BÜYÜKLER SIKLET
1 Büyük Erkekler Fizik 1.70 cm
2 Büyük Erkekler Fizik 1.73 cm
3 Büyük Erkekler Fizik 1.76 cm
4 Büyük Erkekler Fizik 1.79 cm
5 Büyük Erkekler Fizik 1.82 cm
6 Büyük Erkekler Fizik +1.82 cm
7 Kaslı Erkekler Fizik Açık
8 Büyük Bayanlar Fizik Açık
9 Büyük Erkekler Vücut Geliştirme 70 kg
10 Büyük Erkekler Vücut Geliştirme 75 kg
11 Büyük Erkekler Vücut Geliştirme 80 kg
12 Büyük Erkekler Vücut Geliştirme 85 kg
13 Büyük Erkekler Vücut Geliştirme 90 kg
14 Büyük Erkekler Vücut Geliştirme 95 kg
15 Büyük Erkekler Vücut Geliştirme 100 kg
16 Büyük Erkekler Vücut Geliştirme + 100 kg

 

 

 

 

 

 

Tartısı  24 Mart 2019 Pazar Günü

Yarışması 26 Mart Salı 2019 Yapılacak Kategoriler

NO KATEGORİ                                    BÜYÜKLER SIKLET
1 Büyük Erkekler Klasik Vücut Geliştirme 1.68 cm
2 Büyük Erkekler Klasik Vücut Geliştirme 1.71 cm
3 Büyük Erkekler Klasik Vücut Geliştirme 1.75 cm
4 Büyük Erkekler Klasik Vücut Geliştirme 1.80 cm
5 Büyük Erkekler Klasik Vücut Geliştirme + 1.80 cm
6 Erkekler Klasik Fizik Açık
7 Büyük Bayanlar Bikini Fitness 1.60 cm
8 Büyük Bayanlar Bikini Fitness 1.64 cm
9 Büyük Bayanlar Bikini Fitness 1.69 cm
10 Büyük Bayanlar Bikini Fitness 1.72 cm
11 Büyük Bayanlar Bikini Fitness + 1.72 cm

 

AĞIRLIK LİMİTLERİ

 BÜYÜK VE MASTER ERKELER KLASİK VÜCUT GELİŞTİRME KATEGORİSİNDE AĞIRLIK LİMİTLERİ
1.      1.68 cm. Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 0 [kg] + 2 kg Tolerans

2.      1.71 cm. Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 2 [kg] + 2 kg Tolerans

3.      175 cm. Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 4 [kg] + 2 kg Tolerans

4.      1.80 cm. Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 6 [kg] + 2 kg Tolerans

5. +1.80 cm Sıkleti için

a.1.80 cm-1.90 cm. Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 8[kg] + 2 kg Tolerans

b.+1.90 cm-1.98 cm. Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 9[kg] + 2 kg Tolerans

c. 1.98 cm Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 10[kg] + 2 kg Tolerans

 
 GENÇ ERKEKLER VE KLASİK VÜCUT GELİŞTİRME KATEGORİSİNDE AĞIRLIK LİMİTLERİ
1.      1.68 cm. Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 0 [kg] + 2 kg Tolerans

2.      1.71 cm. Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 1 [kg] + 2 kg Tolerans

3.      175 cm. Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 2 [kg]  + 2 kg Tolerans

4.      1.80 cm. Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 3 [kg] + 2 kg Tolerans

5. +1.80 cm. için

a.  1.80 cm-1.90 cm. Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 4 [kg] + 2 kg Tolerans

b.  1.90 cm-1.98 cm. Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 4.5 [kg] + 2 kg Tolerans

c.  1.98 cm- Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 5 [kg] + 2 kg Tolerans

 
 GENÇ ERKEKLR FİTNESS BOY VE AĞIRLIK LİMİTLERİ
Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 0 [kg] + 2 kg Tolerans
 
 BÜYÜK ERKEKLR FİTNESS BOY VE AĞIRLIK LİMİTLERİ
1. 1.68 cm. Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 0 [kg] + 2 kg Tolerans
2. 1.71 cm. Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 1 [kg] + 2 kg Tolerans
3. 175 cm. Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 2 [kg] + 2 kg Tolerans
4. 1.80 cm. Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 3 [kg] + 2 kg Tolerans
5. 1.90 cm. Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 4 [kg] + 2 kg Tolerans
6. 1.98 cm. Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 4,5 [kg] + 2 kg Tolerans
7. +1.98cm. Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 5 [kg] + 2 kg Tolerans
 
 BÜYÜK ERKELER KLASİK FİZİK AÇIK SİKLET KATEGORİSİNDE AĞIRLIK LİMİTLERİ
1.       1.68 cm. Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 4 [kg] + 2 kg Tolerans

2.       1.71 cm. Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 6 [kg] + 2 kg Tolerans

3.       175 cm. Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 8 [kg] + 2 kg Tolerans

4.       1.80 cm. Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 11 [kg] + 2 kg Tolerans

5. + 1.80 cm için

a.    + 1.80 cm-1.90 cm. Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 13[kg] + 2 kg Tolerans

b.   + 1.90 cm-1.98 cm. Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 15[kg] + 2 kg Tolerans

c.     +1.98 cm. Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 17[kg] + 2 kg Tolerans

 

 

 

2019 Yılında NAC, WBFF, WFF, WBF, NABBA, WABBA vb. yarışmalara katılan sporcular bu yarışmaya alınmayacaklardır.

Teknik Komite Tarafından, Şampiyonaya Katılacak Sporculara Tartı Esnasında Form Kontrolü Yapılacaktır. Formu İyi Olmayan Sporcular Tartı Sonrası Podyuma Çıkarılmayıp Eleneceklerdir.

 

 

 

 

 

 

 

D - YARIŞMA TARTI - KAYITLARINDA GÖREV ALAN HAKEM VE KURUL ÜYELERİ

İlk yarışma tartısı 22 Mart 2019 Cuma Günü saat 13.00'de, ikinci yarışma tartısı 24 Mart 2019 Pazar günü saat 13.00 de Başlanacaktır.

Yarışma tartı ve kayıtlarında görevlendirilecek hakemler ve kurul üyeleri; Merkez Hakem kurulu tarafından duyurulacaktır.

E – YARIŞMA PROGRAMI 23 MART 2019 CUMARTESİ

Cumartesi günü yarışması yapılacak sıkletlerin tartısı Cuma günü yapılacaktır. Saat 08.30 – 09.00 Hakem ve organizasyon görevlilerinin hazırlığı

Saat 09.00 – 13.00 Yukarıdaki tabloda günleri belirtilen Tüm Sıkletlerin Ön eleme, Yarı Final ve Finalleri Saat 13.00 – 14.00 Öğle arası.

Saat 14.00 -- Ön eleme, Yarı Final ve Finallerin devamı

24 MART 2019 PAZAR

Pazar günü yarışması yapılacak sıkletlerin tartısı Cuma günü yapılacaktır. Saat 08.30 – 09.00 Hakem ve organizasyon görevlilerinin hazırlığı

Saat 09.00 – 13.00 Yukarıdaki tabloda günleri belirtilen Tüm Sıkletlerin Ön eleme, Yarı Final ve Finalleri

Saat 13.00 – 14.00 Öğle arası.

Saat 14.00 -- Ön eleme, Yarı Final ve Finallerin devamı

25 MART 2019 PAZARTESİ

Pazartesi günü yarışması yapılacak sıkletlerin tartısı Pazar günü yapılacaktır. Saat 08.30 – 09.00 Hakem ve organizasyon görevlilerinin hazırlığı

Saat 09.00 – 10.00 Seremoni (Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Açılış Konuşmaları)

Saat 10.00 – 13.00 Yukarıdaki tabloda günleri belirtilen Tüm Sıkletlerin Ön eleme, Yarı Final ve Finalleri

Saat 13.00 – 14.00 Öğle arası.

Saat 14.00 -- Ön eleme, Yarı Final ve Finallerin devamı

26 MART 2018 SALI

Salı günü yarışması yapılacak sıkletlerin tartısı Pazar günü yapılacaktır. Saat 08.30 – 09.00 Hakem ve organizasyon görevlilerinin hazırlığı

Saat 09.00 – 13.00 Yukarıdaki tabloda günleri belirtilen Tüm Sıkletlerin Ön eleme, Yarı Final ve Finalleri

Saat 13.00 – 14.00 Öğle arası.

Saat 14.00 --Ön eleme, Yarı Final ve Finallerin devamı

PROGRAM AKIŞI ;

Yarışma akış programı, kategori ve Sıkletlerdeki sporcu yoğunluğuna göre gerek duyulduğunda yeniden düzenlenebilir.

BU GENELGE;

Değişen koşullara veya gereksinmelere göre FEDERASYON BAŞKANI tarafından değiştirilebilecektir. Değişiklikler Federasyonun www.tvgfbf.gov.tr adresindeki internet Sayfasından ayrıca duyurulacaktır. Bu Genelgede yer almayan genel konularda Uluslararası (IFBB) Yarışma Kuralları geçerlidir.

 

 

 

 

Niyazi KURT Federasyon Başkanı

İrtibat:

İhsan GÖRMEZ

Vücut Geliştirme As Başkanı 0 535 277 27 82

 

 

 

 

TÜRKİYE VÜCUT GELİŞTİRME VE FİTNESS FEDERASYONU

 

……/…../ 2019

 

Federasyonumuz, Spor Bakanlığımızın dopingle mücadelehususunda yürüttüğü proje kapsamında etkin olarak çalışmalarına devam etmektedir. Ancak; dopingle mücadele hususunda antrenörler ve kulüplere de büyük sorumluluklar düşmektedir. Antrenör ve kulüp idarecilerinin, hazırlık ve müsabaka dönemlerindeyetiştirdikleri sporcularını denetlemeleri ve bilgilendirmeleri gerekmektedir. Federasyon müsabakalarında yarışan ve dopingli çıkan sporcuların,antrenör ve kulüplerineFederasyon Disiplin Talimatı Madde 52 gereği para cezasınınyanında, müsabaka ve faaliyetlerdenmen cezası uygulanacaktır.

Sporcusu dopingli çıkan ve para cezası alan kulüplerin para cezası tahsil edilmeden

başkafaaliyetlere katılmasınaveseçimlerdeoy kullanmasınaizin verilmeyecektir.

Sporcusu dopingli çıkankulüp antrenörlerineise para cezasının yanında 4 yıla kadarantrenörlükten men cezası verilecektir.

Bu nedenle Federasyonumuz 2019 yılı faaliyetlerine katılacak sporcuların,aşağıdaki formukulüp idarecileri ve kulüp antrenörleriile birlikte doldurarak imzalamaları gerekmektedir.

 

KULÜP – ANTRENÖR – SPORCU DOPİNG TAAHHÜTNAMESİ

 

……………………………………..………………………Kulübü adına, 22-26 Mart 2019 tarihleri arasında Anfaş-Antalya Expo Center de düzenlenecek olan Türkiye Vücut Geliştirme-Fitness Şampiyonası ve Milli Takım Seçmelerine sporcumuz olarak müsabakalara katılacak olan,

……………………………….nın Doping maddesi içeren herhangi bir ürün kullanmadığını beyan ederiz.

 

Adres ve GSM no :                                                                                         …………………

 

Kulüp kaşe/imza

 

……………………………………………………………… Kulübü antrenörü olarak,  sporcum ………………………………………………..‘a müsabaka hazırlık döneminde gerekli duyuru ve ikazı yaptığımı belirtir, Doping maddesi içeren herhangi bir ürün kullanmadığını beyan ederim.

Adres ve GSM no :

 

………..........................

 

Kulüp Antrenörü/imza

 

………………………………………………....................    Kulübü  Sporcusu   olarak          22-26

Mart 2019 tarihleri arasında Anfaş-Antalya Expo Center de düzenlenecek olan Türkiye Vücut Geliştirme-Fitness Şampiyonası ve Milli Takım Seçmelerine hazırlanırken,Doping maddesi içeren herhangi bir ürün kullanmadığımı beyan ederim. Dopingli çıkmam halinde yönetmelik gereği hakkımda verilen her türlü cezayı kabul ediyorum.

Adı Soyadı :

 

TC Kimlik no :                                                                               ………………………..

 

Lisans no :                                                                           Sporcu Adı Soyadı / imza

 

Adres ve GSM no :

Details

Organizer

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu

Venue

Anfaş – Antalya Expo Center

Pınarlı Beldesi Havaalanı Yolu Üzeri 8. Km Soğucaksu Mah. 1. Sok. No:1 AKSU
Antalya, Türkiye

+ Google Haritalar

GIVE A REPLY

error: Content is protected !!