Yükleniyor Etkinlikler

Türkiye Vucüt Geliştirme ve Fitness Şampiyonası Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri 31.03.2021-04.04.2021

03/31/2021 @ - 04/04/2021 @

31 Mar -

Daima Biz Hotels

Türkiye Vucüt Geliştirme ve Fitness Şampiyonası Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri 31.03.2021-04.04.2021

TÜRKİYE VÜCUT GELİŞTİRME VE FİTNESS ŞAMPİYONASI
AVRUPA ŞAMPİYONASI MİLLİ TAKIM SEÇMELERİ
YARIŞMA REGLAMANI
31 MART-04 NİSAN 2021 DAİMA BİZ HOTELS
KİRİŞ MAH.SAHİL CAD.NO:50 KEMER/ANTALYA
Bu Şampiyona Covid 19 tedbirleri kapsamında seyirciye kapalı olarak düzenlenecektir.
A – YARIŞMA KURALLARI:
1. BU YARIŞMAYA;
a) T.C Vatandaşı olan sporcular Kulüp lisansı ile yarışmalara katılacaktır.
b) K.K.T.C. vatandaşı olan T.C vatandaşı statüsüne sahip kulüp sporcuları da, bu şampiyonaya
K.K.T.C Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu onaylı tek kafile listesi ile katılabilecektir.
c) Bu Şampiyonaya Ferdi lisanslı sporcular kesinlikle katılamayacaktır.
d) Bu Şampiyonada Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün onaylı Kafile listesinde isimleri olan
sporcular katılabilecektir.
e) Lisans işlemleri tamamlanan ve kafile listesine eklenen sporcuların,
https://forms.gle/fGFpS2rxVQHCVQud9 gmail.adresinde bulunan ön kayıt formunu, 29 Mart
2021 tarihine kadar doldurmaları gerekmektedir.
2. YARIŞMAYA KATILACAK SPORCU – KULÜP VE İLLER;
ÖNEMLİ: Federasyonumuz, Spor Bakanlığımızın dopingle mücadele hususunda yürüttüğü
proje kapsamında etkin olarak çalışmalarına devam etmektedir. Ancak; dopingle mücadele hususunda
antrenörler ve kulüplere de büyük sorumluluklar düşmektedir. Antrenör ve kulüp idarecilerinin,
hazırlık ve müsabaka dönemlerinde yetiştirdikleri sporcularını denetlemeleri ve bilgilendirmeleri
gerekmektedir. Federasyon müsabakalarında yarışan ve dopingli çıkan sporcuların, antrenör ve
kulüplerine Federasyon Disiplin Talimatı Madde 52 gereği para cezasının yanında, müsabaka ve
faaliyetlerden men cezası uygulanacaktır.
Sporcusu dopingli çıkan ve para cezası alan kulüplerin para cezası tahsil edilmeden başka
faaliyetlere katılmasına ve seçimlerde oy kullanmasına izin verilmeyecektir.
Sporcusu dopingli çıkan kulüp antrenörlerine ise para cezasının yanında 4 yıla kadar
antrenörlükten men cezası verilecektir.
Bu nedenle kulüp idarecileri ve kulüp antrenörlerinin, Federasyonumuz 2021 yılı
faaliyetlerinde, yarışmalara getireceği ve lisans çıkaracağı sporcularını belirlerken dikkatli
davranmalarını önemle rica ederiz.
Önemli Not; Yarışma Reglamanının Sonunda bulunan Sporcu doping taahhütnamesi;
sporcu, kulüp antrenörü ve kulüp idarecisi tarafından doldurulup İmzalanıp kaşelenerek sporcu
tarafından tartı esnasında görevlilere teslim edilecektir.
a) Kulüpler; bu şampiyonaya katılacak sporcu listelerini, bağlı bulundukları ilin Gençlik ve Spor İl
Müdürlüklerine göndereceklerdir.
b) Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri ise, İl Temsilcisi aracılığı ile, kulüplerden gelen sporcu
listelerini birleştirerek, İl kafile listelerini oluşturacaktır. Kafile listesinde sporcunun, adı
soyadı, sıkleti, kategorisi, Hes Kodu ve kulüp ismi ile, kafilede görev yapacak idareci ve
antrenör ismi belirtilecektir. Kafile listelerinin, 29 Mart 2021 Pazartesi günü, mesai saati
bitimine kadar, Federasyonumuzun (0312) 310 49 05 numaralı faksına gönderilmesi ve Gençlik
ve Spor İl Müdürlüğü onaylı olması şarttır.
c) Faks çekildikten sonra, (0312) 312 72 09 numaralı Federasyon telefonundan, faksın ulaşıp
ulaşmadığına dair onay alınacaktır.
d) İl Müdürlüğü onaylı kafile listesini, 29 Mart 2021 Pazartesi günü, mesai saati sonuna kadar
göndermeyen iller ve bu il adına yarışan kulüp sporcuları, yarışmaya alınmayacaktır.
e) Onaylı kafile listesi 2 nüsha şeklinde düzenlenecek olup; tartı ve kayıt sırasında MHK
başkanına teslim edilecektir. Listelerde silinti, kazıntı ve ekleme yapılmayacaktır Sonradan elle
düzeltme yapılan Kafile listeleri kabul edilmeyecektir.2
3. YARIŞMA İLE İLGİLİ TEKNİK KURALLAR;
a) Yarışmalarda IFBB kuralları uygulanacaktır.
b) Bütün görevli kurullar ve hakemler, Teknik Toplantıda hazır bulunacaktır. Yarışmalar bitinceye
kadar da yarışma salonundan ayrılamayacaktır
c) Görev verilmesine karşın; geçerli gerekçesi olmadan yarışmaya gelmeyen hakemlere 2021 Yılı
yarışmalarında görev verilmeyecektir.
d) Yarışmaya katılan sporcular ile görev alan hakem, teknik kurul üyeleri ve idarecilerin,
Federasyonun Giyim – Kuşam Talimatı ve Yarışma Talimatına uyması zorunludur.
e) Sporcuların; yarışma kategorilerine uygun mayo, bikini, kostüm ve ayakkabı kullanmaları ve
yasak olmayan boya tercih etmeleri gerekmektedir.
f) Yarışmaya katılan sporcular ile görev alan hakem ve idareciler yarışma kurallarına uymak
zorundadır. Uymayanlar hakkında, Federasyonumuzun Disiplin ve Yaptırım Talimatı Kuralları
Gereğince işlem yapılacaktır.
g) Değişen koşullara veya gereksinmelere göre MHK tarafından düzenlemeler yapılabilir.
4. YARIŞMA TEKNİK TOPLANTISI;
Kafile başkanları, antrenörler, hakemler ve federasyon görevlilerinin katılımıyla 31 Mart 2021
Çarşamba günü saat 10:00 de Daima Biz Hotels’de yapılacaktır. Yarışma akışı ve kurallarla ilgili
görüşler, Teknik Toplantıda değerlendirilecek olup, daha sonra değişiklik yapılması ile ilgili gelecek
öneriler kabul edilmeyecektir.
5. KAFİLE LİSTELERİ;
a) İl Spor Müdürlüğü onaylı kafile listesi olmayan illerin sporcuları ile, kafile listesinde adı
geçmeyen sporcular, listede adı geçen ancak, lisansı ve 2021 vizesi olmayan sporcular yarışmalara
alınmayacaktır. Listelerde silinti, kazıntı ve ekleme yapılmayacaktır. Bu durumdaki listeler işleme
alınmayacak olup, harcırah ödemeleri, onaylı listede adı bulunanlara yapılacaktır.
b) İller ve kulüpler yarışmalara, İstediği sıklet ve kategoride uygun gördüğü kadar sporcu ile
katılabilirler.
c) İl Kafile listelerinde sporcuların, Adı, Soyadı, Kategorisi, Hes kodu, sıkleti ve hangi kulüpte
lisanslı olduğunun belirtilmesi mecburidir. Ferdi lisanslı sporcular yarışmalara kesinlile
alınmayacaktır.
d) Bu şampiyonaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden katılacak kulüp sporcuları,
antrenör ve idarecilerden oluşan kafile listesi, K.K.T.C. Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu
tarafından hazırlanacaktır. Kafile listesinde ismi yer almayan sporcular yarışmaya
alınmayacaktır.
Örnek : Yakup Gümüş Büyük Erkek 80 kg Vücut Geliştirme Hes kodu Efor Spor
Kulübü gibi.
6. İZİNLER;
Yarışmalara katılacak idareci, Antrenör ve Sporcular izinlerini, bağlı bulundukları Gençlik ve
Spor İl Müdürlüklerinden alacaklardır.
7. HARCIRAH ÖDENMESİ GEREKENLER;
a) Yarışmaya Antalya ilinden katılan sporcu, idareci ve antrenörlere yolluk yevmiye
verilmeyecektir.
b) Bu yarışmada Masterler kategorisinde yarışan sporculara yolluk yevmiye verilmeyecektir.
c) Federasyon, yarışmaya İstanbul ili dışından katılan, il kafile listesinde isimleri bulunan ve
Gençler – Büyükler kategorisinde ilk 6 da yer alan sporculara; görev yaptığı gün sayısı kadar yolluk ve
harcırah ödeyecektir.
d) Kafile listesinde 1 ile 5 arası sporcu olması halinde, o ilin 1 idarecisi veya 2021 vizesi yapılmış
lisanslı 1 antrenörüne, Kafile listesinde 6 ve 20 arası sporcusu olan illerin 1 idarecisine ve 2021
vizesi yapılmış lisanslı 1 antrenörüne, 21 ve yukarı sporcusu olan illerin 1 kafile
başkanına,1idarecisine, ve 2021 vizesi yapılmış lisanslı 2 antrenörüne, görev yaptığı gün sayısı
kadar yolluk ve harcırah ödenecektir.
e) Kafile listesinde ismi yer alan I-II-III-IV-V. Kademe Antrenör belgesine sahip antrenörlerin
2021 Yılı antrenör vizelerini yaptırmış ve ücretlerini yatırmış olmaları gerekmektedir. Aksi
takdirde yolluk ve harcırah alamayacaklardır.3
f) Dereceye giremeyen sporcuların yolluk ve yevmiyeleri, olanakları ölçüsünde bağlı bulundukları
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerince ödenebilecektir. Dereceye giremeyen sporcular, İl
Müdürlüklerine vermeleri gereken resmi yazıyı yarışma yerinde Merkez Hakem Kurulundan
alacaklardır.
8. YARIŞMAYA KATILACAK SPORCULAR TARTIYA ÇIKARKEN
• Kulüp lisansı olmayan sporcular ve lisansında 2021 yılı vizesi olmayan sporcular yarışmaya
kesinlikle alınmayacaktır.
• Tartı esnasında Sporculardan, 2021 yılı vizeli lisansının aslı ve fotokopisi ayrıca kimlik aslı ve
fotokopisi istenecektir.(Sporcular Tarafından lisans ve kimlik fotokopilerinin önceden
hazırlanması gerekmektedir.)
• Doping Taahhütnamesi; Sporcu – Kulüp Antrenörü – Kulüp İdarecisi Onaylı Doping
Taahhütnamesi Olmayan Sporcular Kesinlikle Yarışmaya Alınmayacaktır. (Doping
Taahhütnamesi Reglamanın sonunda ek_1’dir.)
• Tartı esnasında Kafile listesinde ismi bulunan herkesin Covid 19 Taahhütnamesini MHK na teslim
etmeleri gerekmektedir (Covid 19 Taahhütnamesi Reglamanın sonunda ek_2’dir.)
• Bir sporcu sadece bir kategoride yarışabilir.
• IFBB kurallarına göre Formu yeterli bulunmayan sporcular tartı sırasında MHK ve Teknik
Kurul tarafından kontrol edilerek yarışmaya alınmayacaktır.
• Sporcular tartıya yarışmada giyecekleri mayo, bikini ve ayakkabıları ile gelecek olup, tartı
sırasında MHK tarafından kontrol edilecektir. IFBB Kurallarına ve Yarışma Talimatına uygun
Olmayan kıyafetler kabul edilmeyecektir. Kıyafeti uygun olmayan sporcular yarışmaya
alınmayacaktır.
BİKİNİ FITNESS KIYAFET VE AYAKKABI KRİTERLERİ
Platform topuklu ayakkabı kesinlikle yasak ayakkabının önü maksimum 1 cm topuğu ise 12 cm
olabilir.
Bikinin altı kalçanın 1/3 ünü kapayacak şekilde olmak zorundadır. Daha ince ve ip şeklinde
yasaktır.
YARIŞMAYA UYGUN OLMAYAN AYAKKABILAR
YARIŞMAYA UYGUN OLAN AYAKKABILAR
• Geçerli mazeret bildirmeksizin tartı süresini geçiren sporcular kesinlikle tartıya
alınmayacaklardır.
• Gençler kategorisinde yarışacak sporcularımızın doğum tarihlerinin 1998 – 2005 yılları arasında
olması gerekmektedir. Ay ve gününe bakılmayacaktır.
• Yarışma sıkletlerinin tamamında +2 kg. Tolerans uygulanacaktır
• 3 sporcudan az yarışmacısı olan sıklet ve kategorilerde sıklet birleştirilmesi yapılacaktır.4
9. ISINMA ve BOYANMA;
Bay – Bayan sporcuların hazırlanma (Isınma – Boyanma) odasına yalnızca Akrediteli bir
antrenör ve idareci girebilecektir. Akreditasyon kartı olmayan hiç kimse soyunma odalarına ve
yarışma alanına alınmayacaktır.
10. MÜZİK EŞLİĞİNDE YAPILAN FİNAL YARIŞMALARI;
Final yarışmaları, sporcuların kendi seçtikleri müzik eşliğinde yapılmaktadır. Finale kalan
sporcuların, müzik CD’lerini üzerine isim ve sıkletlerini yazarak, Final müsabakalarından önce,
müzik görevlisine teslim etmeleri şarttır.
11. DOPİNG;
a) 31 Mart-04 Nisan 2021 tarihleri arasında, Daima Biz Hotels’ de yapılacak olan Türkiye
Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonasında, TMOK tarafından sporculardan doping testi
örneği alınacaktır. Doping testi örneği alınan ve derece yapan sporcu madalya ve Kupasını
Federasyon yetkilisine teslim etmek zorundadır.2016 yılı sene başında Değişen Dopingle
Mücadele Talimatı gereği doping cezaları arttırılarak 4 yıl olarak belirlenmiştir. Ayrıca Disiplin
Talimatımıza göre, Sonucu pozitif çıkan sporculara, kulüplerine ve antrenörlerine 10.000,00
TL.ye kadar Para cezası verilebilecektir. Ayrıca sporcudan, kazandığı madalya, kupa, sertifika
ve aldığı harcırahı, Federasyona geri iade etmesi istenecektir. Doping testinden kaçınan veya
test sonucu pozitif çıkan sporcular ve kulüpleri yaptırım uygulanmak üzere Disiplin Kuruluna
sevk edilecektir. Bu konuda Federasyonumuz Disiplin ve Yaptırım Talimatı “Doping Suçu:
Madde – 52 ” uygulanacaktır.
b) Milli takıma seçilen, fakat TMOK tarafından yapılan doping testlerinde test sonucu + pozitif
çıkan sporcular, Milli Takım kadrosundan çıkarılacak ve federasyon Disiplin Kurulu’na sevk
edileceklerdir.
c) Milli Takıma seçilen sporculardan, ileri bir tarihte doping için numune alınacaksa doping testi
zamanı ve tarihi sporcuların kendilerine bildirilecektir.
d) Doping testi sonucuna göre, Milli Takım listesi Yönetim Kurulunun onayından sonra
Federasyonun internet sayfasında yayınlanacaktır.
12. İTİRAZLAR;
a) Yarışma ile ilgili itirazlar; sporcunun antrenörü veya idarecisi tarafından bir dilekçe ile MHK
na yapılır.
b) Antrenör ve idarecilerin yarışma salonunda hazır bulunmadığı durumlarda, sporcunun itiraz
dilekçesi vermesine izin verilir.
c) Federasyonun belirlediği 200 TL. ücretin Merkez Hakem Kuruluna tutanakla teslim edilmesinden
sonra, itiraz MHK tarafından incelenir. İtiraz haklı görülür ise; itiraz ücreti geri ödenir. İtiraz
haksız yere yapılmış ise; itiraz ücreti geri ödenmez, Federasyonun hesabına aktarılır
d) İtirazın, konuya ilişkin sorunun yaşandığı anda(Ön Eleme Yarı Final-Ödül Töreninde )
yapılması gerekmektedir. Daha sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmaz.
13. MİLİ TAKIM ADAY KADROSU;
Milli Takıma sporcu seçimi yapılırken;
a) Türkiye Şampiyonasında yarıştığı sıklet ve kategoride 1.olup formu Avrupa Şampiyonası
yapılacağı tarihler de Teknik kurulca yeterli olacağı düşünülen sporcular Federasyon İmkanı ile
Milli Takıma alınacaktır.
b) Formu yeterli olmayan sporcular 1. Olsalar dahi Milli Takıma alınmayacaklardır.
c) Sıkletinde 2. Olan sporcular arasından formu Teknik Kurulca yeterli görülen sporcuların, Tüm
giderlerini kendileri yada sponsorlarının karşılaması koşulu ile Milli Takım Kadrosuna dahil
olmalarına izin verilecektir.
d) Sıkletinde şampiyon olamayan ancak ilk 3 dereceye giren sporcular arasından; 2019 yılı ve daha
önceki yıllarda, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında başarı elde eden sporcular, Teknik Kurul
tarafından değerlendirilerek, yeterli görülmeleri halinde, federasyon imkanı ile Milli Takım
kadrosuna dahil edilebilecektir.
e) Milli takım kadrosuna kendi imkânları ile katılması uygun görülen sporcuların, 04 Nisan
2021 Tarihine kadar, Teknik Kurula yazılı olarak müracaat etmeleri gerekmektedir. Belirtilen
tarihten sonra yapılan ve yazılı olmayan hiçbir başvuru kabul edilmeyecektir. Bu Sporcular, 09
Nisan 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar, belirtilen gider masraflarını Federasyonumuzun
TEB BANKASI –Ankara Keçiören Şubesindeki TR44 00032 000000000 7304 9441 numaralı
hesabına yatırmak zorundadırlar.5
f) Spor Genel Müdürlüğü Talimatı neticesinde bundan sonra, Masterler kategorisinde yarışan
sporcuların, Milli takım giderleri ile yolluk ve yevmiyeleri federasyon tarafından
karşılanmayacaktır. Sıkletinde 1.olan Formu Teknik kurulca yeterli görülen sporcular ile
sıkletlerinde 2. Olan sporcular arasından formu Teknik kurulca yeterli görülen sporcuların, Tüm
giderlerini kendileri yada sponsorlarının karşılaması koşulu ile Milli Takım Kadrosuna dahil
olmalarına izin verilecektir (Formu Teknik Kurulca yeterli görülmeyen sporcular 1. Olsalar dahi
Milli Takıma alınmayacaktır) Milli takım kadrosuna kendi imkânları ile katılması uygun
görülen sporcuların, 04 Nisan 2021 Tarihine kadar, Teknik Kurula yazılı olarak müracaat
etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra yapılan ve yazılı olmayan hiçbir başvuru kabul
edilmeyecektir. Bu Sporcular, 09 Nisan 2020 Çarşamba günü mesai bitimine kadar, belirtilen
gider masraflarını Federasyonumuzun TEB BANKASI –Ankara Keçiören Şubesindeki TR44
00032 000000000 7304 9441 numaralı hesabına yatırmak zorundadırlar.
14. FEDERASYON BAŞKANLIĞI;
Yarışmaya katılan sporcuların bu genelgede yer alan kuralları okuduğunu, kurallara tam olarak
uyacağını ve yaptırımlarını önceden kabul ettiğini varsayarak işlem yapacaktır.
15. ORGANİZASYON VE SALON GÖREVLİLERİNCE YAPILACAK ÖN HAZIRLIKLAR;
a) Sahne, ses, müzik ve ışık düzeninin kurulması,
b) Bay ve Bayanlar için birer adet soyunma odasının ve 3 adet elektronik tartı aleti ile boy ölçerin
hazırlanması,
c) Yapılacak anons ve konuşmalar için 5 adet mikrofonun sağlanması,
d) Konuşma kürsüsünün hazırlanması.
e) İstiklal Marşı CD’sinin hazır duruma getirilmesi,
f) 5 Adet bilgisayar, 2 adet yazıcı ve ekipmanlarının sağlanması,
g) Yarışma hakemleri için 5 masa, MHK için 2 masa, Gözlemciler için 1masa, Vücut Geliştirme
Teknik Komitesi için 2 masa ve Fitness Teknik komitesi için 2 masa olmak üzere Toplam 12
adet masanın; örtü ve sandalyeleriyle birlikte tek örnek olarak kurulması,
h) Yarışma hakemleri için 50 adet sandalyenin konulması,
i) Sağlık ve Güvenlik önlemlerinin alınmasının sağlanması
B – YARIŞMA YAŞ GURUPLARI
Gençler 16-23 Yaş 1998-2005 doğumlular
Büyükler Erkekler 24-39 Yaş 1997-doğumlular ve öncesi
Büyükler Bayanlar 24-34 Yaş 1997-doğumlular ve öncesi
Master Bayan 35 Yaş ve Üzeri 1986 doğumlular ve öncesi
Masterler 40 – 44 Yaş 1981 – 1977 doğumlular
Masterler 45 – 49 Yaş 1975 – 1972 doğumlular
Masterler 50 – 54 Yaş 1971 – 1967 doğumlular
Masterler 55 – 59 Yaş 1966 – 1962 doğumlular
Masterler 50 Yaş ve Üzeri 1971 doğumlular ve öncesi
Masterler 55 Yaş ve Üzeri 1966 doğumlular ve öncesi
C – TARTI PROGRAMI (BU ŞAMPİYONADA İKİ TARTI YAPILACAKTIR)
Federasyonumuzca düzenlenen Türkiye Şampiyonaları ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım
Seçmelerinde, müsabakası yapılan kategori ve sıkletler, IFBB yarışma programına ve takvimine göre
düzenlenmektedir. IFBB’nin daha sonra belirleyeceği sıklet ve kategorilerin yarışmaları hususunda,
Federasyonumuzca gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
Tartı ve kayıt işlemleri . Daiama Biz Hotels’de yapılacaktır. Yarışma sıkletlerinin tamamında +2 kg.
Tolerans uygulanacaktır.
ÖNEMLİ! BU ŞAMPİYONA DA İKİ TARTI YAPILACAKTIR!
Sporcu – Antrenör – İdarecilerimiz Tartı ve yarış günlerini bu reglamandan takip ederek konaklama
sürelerini ayarlayabilirler.
6
İLK TARTI 31 Mart 2021 Çarşamba Günü Saat 11.00- 17.00 Arası yaılacaktır.
Tartı esnasında sporcu, idareci, antrenör, hakem ve kafile başkanlarından, 29-31 Mart 2021
tarihleri arasında yapılan Covid-19 testi Sonuç raporu istenecektir. (Daha önceki tarihlere ait Covid-19
test sonuçları kabul edilmeyecektir.)
Aşağıdaki Tabloda Belirtilen Sıklet ve Kategorilerde Yarışan Sporcuların Tartıları 31 Mart 2021
Çarşamba Günü Yapılacak Olup; Yarışmaları İse 01 Nisan 2021 Perşembe -02 Nisan 2021 Cuma
Günleri Yapılacaktır.
Aşağıdaki Tabloda Yer Alan Sıkletlerin Ön Eleme – Yarı Final – Finalleri Belirtilen Günde
Tablodaki Numara Sırasına Göre Yapılacaktır.
Tartısı 31 Mart 2021 Çarşamba Günü
Yarışması 01 Nisan 2021 Perşembe Günü Yapılacak kategoriler
NO KATEGORİ: SIKLET
1 Master Erk. Vücut Geliştirme /40-44 yaş 70 kg
2 Master Erk.Vücut Geliştirme /40-44 yaş 80 kg
3 Master Erk.Vücut Geliştirme /40-44 yaş +80 kg
4 Master Erk. Vücut Geliştirme /45-49 yaş 70 kg
5 Master Erk. Vücut Geliştirme /45-49 yaş 80 kg
6 Master Erk. Vücut Geliştirme /45-49 yaş +80 kg
7 Master Erk. Vücut Geliştirme /50-59 yaş Açık
8 Master Erk. Vücut Geliştirme /60 yaş ve üstü . Açık
9 Master Erk. Klasik Vücut Geliştirme 40-44 yaş Açık
10 Master Erk. Klasik Vücut Geliştirme 45-49 yaş Açık
11 Master Erk Klasik Vücut Geliştirme 50 yaş ve üstü Açık
12 Genç Erkekler Klasik Vücut Geliştirme Açık
13 Master Bayanlar Body Fitness /35- Yaş veÜstü Açık
14 Master Bayan Fizik / 35 Yaş ve Üstü Açık
15 Master Erkekler Fizik /40 -44 Yaş Açık
16 Master Erkekler Fizik /45-49 Yaş ve Üstü Açık
17 Master Erkekler Fizik /50 Yaş ve Üstü Açık
18 Master Erkekler Klasik Fizik 40 Yaş ve Üstü Açık
19 Master Bayanlar Bikini Fitness/ 35-44 Yaş Açık
20 Master Bayanlar Bikini Fitness/ 45 Yaş ve üstü Açık
21 Büyük Bayanlar Fitness Açık
22 Büyük Erkekler Fitness Açık
Tartısı 31 Mart 2021 Çarşamba Günü
Yarışması 01 Nisan 2021 Cuma Günü Yapılacak kategoriler
NO KATEGORİ GENÇLER YAŞ SINIRI: 16-23 YAŞ SIKLET
1 Genç Erkekler Fizik 1.74 cm
2 Genç Erkekler Fizik 1.78 cm
3 Genç Erkekler Fizik +1.78 cm
4 Genç Erkekler Klasik Fizik Açık
5 Genç Erkekler Vücut Geliştirme 75 kg
6 Genç Erkekler Vücut Geliştirme +75 kg
7 Erkekler Tekerli Sandalye Vücut Geliştirme Açık
8 Genç Bayanlar Bikini Fitness 1.60cm
9 Genç Bayanlar Bikini Fitness 1.66cm
10 Genç Bayanlar Bikini Fitness +1.66cm
11 Genç Bayanlar Body Fitness Açık
12 Genç Bayanlar Wellness Açık
13 Büyük Bayanlar Body Fitness 1.63
14 Büyük Bayanlar Body Fitness 1.68 cm
15 Büyük Bayanlar Body Fitness +1.68 cm
16 Büyük Bayanlar Wellness Fitness Açık
17 Genç Bayanlar Fitness Açık
18 Genç Erkekler Fitness Açık 7

İKİNCİ TARTI 02 Nisan 2021 Cuma Günü Saat 10.00- 17.00 arası yapılacaktır.
Tartı esnasında sporcu, idareci, antrenör, hakem ve kafile başkanlarından 31 Mart – 2 Nisan
2021 tarihleri arasında yapılan Covid-19 testi Sonuç raporu istenecektir. (Daha önceki tarihlere ait
Covid-19 test sonuçları kabul edilmeyecektir.)
Aşağıdaki Tabloda Belirtilen Sıklet ve Kategorilerde Yarışan Sporcuların Tartıları 02 Nisan 2021 Cuma
Günü Yapılacak Olup; Yarışmaları İse 03 Nisan 2021 Cumartesi ve 04 Nisan 2021 Pazar Günleri
Yapılacaktır.
Sporcu – Antrenör – İdarecilerimiz Tartı ve Yarış Günlerini Bu Reglamandan Takip Ederek
Konaklama Sürelerini Ayarlayabilirler.
Aşağıdaki tabloda Yer alan sıkletlerin Ön eleme – Yarı Final – Finalleri Belirtilen Günde tablodaki
numara sırasına göre yapılacaktır.
Tartısı 02 Nisan 2021 Cuma Günü
Yarışması 03 Nisan 2021 Cumartesi Günü Yapılacak kategoriler
NO KATEGORİ BÜYÜKLER SIKLET
1 Büyük Erkekler Fizik 1.70 cm
2 Büyük Erkekler Fizik 1.73 cm
3 Büyük Erkekler Fizik 1.76 cm
4 Büyük Erkekler Fizik 1.79 cm
5 Büyük Erkekler Fizik 1.82 cm
6 Büyük Erkekler Fizik +1.82 cm
7 Kaslı Erkekler Fizik Açık
8 Büyük Bayanlar Fizik Açık
9 Büyük Erkekler Vücut Geliştirme 70 kg
10 Büyük Erkekler Vücut Geliştirme 75 kg
11 Büyük Erkekler Vücut Geliştirme 80 kg
12 Büyük Erkekler Vücut Geliştirme 85 kg
13 Büyük Erkekler Vücut Geliştirme 90 kg
14 Büyük Erkekler Vücut Geliştirme 95 kg
15 Büyük Erkekler Vücut Geliştirme 100 kg
16 Büyük Erkekler Vücut Geliştirme + 100 kg
Tartısı 02 Nisan 2021 Cuma Günü
Yarışması 04 Nisan 2021 Pazar Günü Yapılacak kategoriler
NO KATEGORİ BÜYÜKLER SIKLET
1 Büyük Erkekler Klasik Vücut Geliştirme 1.68 cm
2 Büyük Erkekler Klasik Vücut Geliştirme 1.71 cm
3 Büyük Erkekler Klasik Vücut Geliştirme 1.75 cm
4 Büyük Erkekler Klasik Vücut Geliştirme 1.80 cm
5 Büyük Erkekler Klasik Vücut Geliştirme + 1.80 cm
6 Erkekler Klasik Fizik Açık
7 Büyük Bayanlar Bikini Fitness 1.60 cm
8 Büyük Bayanlar Bikini Fitness 1.64 cm
9 Büyük Bayanlar Bikini Fitness 1.69 cm
10 Büyük Bayanlar Bikini Fitness 1.72 cm
11 Büyük Bayanlar Bikini Fitness + 1.72 cm 8
AĞIRLIK LİMİTLERİ
BÜYÜK VE MASTER ERKELER KLASİK VÜCUT GELİŞTİRME KATEGORİSİNDE AĞIRLIK LİMİTLERİ
1. 1.68 cm. Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 0 [kg] + 2 kg Tolerans
2. 1.71 cm. Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 2 [kg] + 2 kg Tolerans
3. 175 cm. Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 4 [kg] + 2 kg Tolerans
4. 1.80 cm. Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 6 [kg] + 2 kg Tolerans
5. +1.80 cm Sıkleti için
a.1.80 cm-1.90 cm. Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 8[kg] + 2 kg Tolerans
b.+1.90 cm-1.98 cm. Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 9[kg] + 2 kg Tolerans
c.1.98 cm Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 10[kg] + 2 kg Tolerans
GENÇ ERKEKLER VE KLASİK VÜCUT GELİŞTİRME KATEGORİSİNDE AĞIRLIK LİMİTLERİ
1. 1.68 cm. Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 0 [kg] + 2 kg Tolerans
2. 1.71 cm. Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 1 [kg] + 2 kg Tolerans
3. 175 cm. Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 2 [kg] + 2 kg Tolerans
4. 1.80 cm. Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 3 [kg] + 2 kg Tolerans
5. +1.80 cm. için
a. 1.80 cm-1.90 cm. Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 4 [kg] + 2 kg Tolerans
b. 1.90 cm-1.98 cm. Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 4.5 [kg] + 2 kg Tolerans
c. 1.98 cm- Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 5 [kg] + 2 kg Tolerans
GENÇ ERKEKLR FİTNESS BOY VE AĞIRLIK LİMİTLERİ
Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 0 [kg] + 2 kg Tolerans
BÜYÜK ERKEKLR FİTNESS BOY VE AĞIRLIK LİMİTLERİ
1. 1.68 cm. Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 0 [kg] + 2 kg Tolerans
2. 1.71 cm. Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 1 [kg] + 2 kg Tolerans
3. 175 cm. Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 2 [kg] + 2 kg Tolerans
4. 1.80 cm. Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 3 [kg] + 2 kg Tolerans
5. 1.90 cm. Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 4 [kg] + 2 kg Tolerans
6. 1.98 cm. Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 4,5 [kg] + 2 kg Tolerans
7. +1.98cm. Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 5 [kg] + 2 kg Tolerans
BÜYÜK ERKELER KLASİK FİZİK AÇIK SİKLET KATEGORİSİNDE AĞIRLIK LİMİTLERİ
1. 1.68 cm. Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 4 [kg] + 2 kg Tolerans
2. 1.71 cm. Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 6 [kg] + 2 kg Tolerans
3. 175 cm. Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 8 [kg] + 2 kg Tolerans
4. 1.80 cm. Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 11 [kg] + 2 kg Tolerans
5. + 1.80 cm için
a. + 1.80 cm-1.90 cm. Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 13[kg] + 2 kg Tolerans
b. + 1.90 cm-1.98 cm. Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 15[kg] + 2 kg Tolerans
c. +1.98 cm. Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 17[kg] + 2 kg Tolerans
2020 Yılında NPC, NAC, WBFF, WFF, WBF, NABBA, WABBA vb. yarışmalara katılan
sporcular bu yarışmaya alınmayacaklardır.
Teknik Komite Tarafından, Şampiyonaya Katılacak Sporculara Tartı Esnasında Form Kontrolü
Yapılacaktır. Formu İyi Olmayan Sporcular Tartı Sonrası Podyuma Çıkarılmayıp Eleneceklerdir.
IFBB TALİMATLARI GEREĞİ ULUSAL VE ULUSLARARASI YARIŞMALARDA
PROTAN VE JANTANA SPREY SPORCU BOYALARI KULLANILMAKTADIR.
KREM BOYALAR MARKASI NE OLURSA OLSUN KULLANILMAYACAKTIR.
KULLANAN SPORCULAR YARIŞMADAN DİSKALİFİYE EDİLECEKTİR.9
D – YARIŞMA TARTI – KAYITLARINDA GÖREV ALAN HAKEM VE KURUL ÜYELERİ
Yarışmanın ilk tartısı 31 Mart 2021 Çarşamba Günü saat 10.00’da, Daima Biz Hotels’de Hazır
Olacalardır. Hakem ve Kurul Üyeleri 29-31 Mart 2021 tarihleri arasında yapılan Covid-19 testi
Sonuç raporlarını Merkez Hakem Kuruluna Teslim Edeceklerdir. (Daha önceki tarihlere ait
Covid-19 test sonuçları kabul edilmeyecektir.)
Yarışma tartı ve kayıtlarında görevlendirilecek hakemler ve kurul üyeleri; Merkez Hakem
kurulu tarafından duyurulacaktır.
E – YARIŞMA PROGRAMI
01 NİSAN 2021 PERŞEMBE
Saat 08.30 – 09.00 Hakem ve organizasyon görevlilerinin hazırlığı
Saat 09.00 – 13.00 Yukarıdaki tabloda Perşembe günü belirtilen Tüm Sıkletlerin Ön eleme, Yarı Final ve
Finalleri
Saat 13.00 – 14.00 Öğle arası.
Saat 14.00 — Ön eleme, Yarı Final ve Finallerin devamı
02 NİSAN 2021 CUMA
Saat 08.30 – 09.00 Hakem ve organizasyon görevlilerinin hazırlığı
Saat 09.00 – 13.00 Yukarıdaki tabloda Cuma günü belirtilen Tüm Sıkletlerin Ön eleme, Yarı Final ve
Finalleri
Saat 13.00 – 14.00 Öğle arası.
Saat 14.00 — Ön eleme, Yarı Final ve Finallerin devamı
03 NİSAN 2021 CUMARTESİ
Saat 08.30 – 09.00 Hakem ve organizasyon görevlilerinin hazırlığı
Saat 09.00 – 11.00 Yukarıdaki tabloda Cumartesi günü belirtilen Tüm Sıkletlerin Ön eleme, Yarı Final ve
Finalleri
Saat 11.00 – 12.00 Seremoni (Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Açılış Konuşmaları)-Günü ve Saati
Değişebilir.
Saat 13.00 – 14.00 Öğle arası.
Saat 14.00 — Ön eleme, Yarı Final ve Finallerin devamı
04 NİSAN 2021 PAZAR
Saat 08.30 – 09.00 Hakem ve organizasyon görevlilerinin hazırlığı
Saat 09.00 – 13.00 Yukarıdaki tabloda Pazar günü belirtilen Tüm Sıkletlerin Ön eleme, Yarı Final ve
Finalleri
Saat 13.00 – 14.00 Öğle arası.
Saat 14.00 –Ön eleme, Yarı Final ve Finallerin devamı
PROGRAM AKIŞI ;
Yarışma akış programı, kategori ve Sıkletlerdeki sporcu yoğunluğuna göre gerek duyulduğunda
yeniden düzenlenebilir.
BU GENELGE;
Değişen koşullara veya gereksinmelere göre FEDERASYON BAŞKANI tarafından
değiştirilebilecektir. Değişiklikler Federasyonun www.tvgfbf.gov.tr adresindeki internet Sayfasından
ayrıca duyurulacaktır. Bu Genelgede yer almayan genel konularda Uluslararası (IFBB) Yarışma
Kuralları geçerlidir.
Niyazi KURT
Federasyon Başkanı
İrtibat:
Sudi Tuncel
MHK BAŞKANI
0 532 682 59 17
İhsan GÖRMEZ
Vücut Geliştirme As Başkanı
0 535 277 27 8210
Ek_1
TÜRKİYE VÜCUT GELİŞTİRME VE FİTNESS FEDERASYONU
……/…../ 2019
Federasyonumuz, Spor Bakanlığımızın dopingle mücadelehususunda yürüttüğü proje
kapsamında etkin olarak çalışmalarına devam etmektedir. Ancak; dopingle mücadele hususunda
antrenörler ve kulüplere de büyük sorumluluklar düşmektedir. Antrenör ve kulüp idarecilerinin,
hazırlık ve müsabaka dönemlerindeyetiştirdikleri sporcularını denetlemeleri ve bilgilendirmeleri
gerekmektedir. Federasyon müsabakalarında yarışan ve dopingli çıkan sporcuların,antrenör ve
kulüplerineFederasyon Disiplin Talimatı Madde 52 gereği para cezasınınyanında, müsabaka ve
faaliyetlerdenmen cezası uygulanacaktır.
Sporcusu dopingli çıkan ve para cezası alan kulüplerin para cezası tahsil edilmeden
başkafaaliyetlere katılmasınaveseçimlerdeoy kullanmasınaizin verilmeyecektir.
Sporcusu dopingli çıkankulüp antrenörlerineise para cezasının yanında 4 yıla
kadarantrenörlükten men cezası verilecektir.
Bu nedenle Federasyonumuz 2019 yılı faaliyetlerine katılacak sporcuların,aşağıdaki
formukulüp idarecileri ve kulüp antrenörleriile birlikte doldurarak imzalamaları gerekmektedir.
KULÜP – ANTRENÖR – SPORCU DOPİNG TAAHHÜTNAMESİ
……………………………………..………………………Kulübü adına, 31 Mart-04 Nisan 2021
tarihleri arasında Daima Biz Hotel de düzenlenecek olan Türkiye Vücut Geliştirme-Fitness
Şampiyonası ve Milli Takım Seçmelerine sporcumuz olarak müsabakalara katılacak olan,
……………………………….nın Doping maddesi içeren herhangi bir ürün kullanmadığını beyan
ederiz.
Adres ve GSM no : …………………
Kulüp kaşe/imza
……………………………………………………………… Kulübü antrenörü olarak,
sporcum ………………………………………………..‘a müsabaka hazırlık döneminde gerekli
duyuru ve ikazı yaptığımı belirtir, Doping maddesi içeren herhangi bir ürün kullanmadığını beyan
ederim.
Adres ve GSM no :
……………………………..
Kulüp Antrenörü/imza
……………………………………………………………….. Kulübü Sporcusu olarak 31 Mart04 Nisan 20201 tarihleri arasında Daima Biz Hotel de düzenlenecek olan Türkiye Vücut
Geliştirme-Fitness Şampiyonası ve Milli Takım Seçmelerine hazırlanırken,Doping maddesi içeren
herhangi bir ürün kullanmadığımı beyan ederim. Dopingli çıkmam halinde yönetmelik gereği
hakkımda verilen her türlü cezayı kabul ediyorum.
Adı Soyadı :
TC Kimlik no : ………………………..
Lisans no : Sporcu Adı Soyadı / imza
Adres ve GSM no :
Ek_211
31 MART-04 NİSAN 2021 TARİHİNDE DAİMA BİZ HOTELS’de
TÜRKİYE VÜCUT GELİŞTİRME VE FİTNESS ŞAMPİYONASI
AVRUPA ŞAMPİYONASI MİLLİ TAKIM SEÇMELERİ
KATILIMCI COVİD 19 TAAHHÜTNAMESİ
1. Yarişma tarihleri ile öncesini kapsayan 14 günlük zaman diliminde DSÖ ve T.C. Sağlık
Bakanlığı tarafından açıklanan COVID-19 (KORONAVİRÜS) belirtilerinden ateş, burun
akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırma, öksürme, boğaz ağrısı, kas-eklem ağrısı, koku alamama
vb belirtiler ile başkaca bulaşıcı hastalık belirtisi göstermediğimi,
2. Yarişmanın gerçekleşeceği tarihe kadar olan son 14 günlük zaman diliminde COVID-19
(KORONAVİRÜS) teşhisi konmuş veya belirtileri bulunan kişilerle temas halinde
bulunmadığımı, önlemler konusunda kurallara uyduğumu ve bu hususlarda azami özeni
gösterdiğimi,
3. Yarişmanın gerçekleşeceği saha ve etkinlik alanı ile parkur içerisinde ve sektörlerde çalişma
esnasında kişilerle sosyal mesafe ile önlem adına öngörülen zaman diliminde, tüm kurallara
uyacağımı,
4. Yarişma öncesinde, esnasında ve sonrasında COVİD-19 (KORONAVİRÜS) ve/veya salgın
hastalık belirtileri göstermem halinde Türkiye Vücut Geliştirme,Fitness ve Bilek Güreşi
Federasyon Başkanlığı yetkilileri ve sağlık ekiplerine haber vereceğimi, ateş ölçüm kontrol
noktalarında, ateşimin ölçülmesine izin vereceğimi, Türkiye Vücut Geliştirme,Fıtness ve Bilek
Federasyonu Başkanlığı yetkililerine, Yarişma öncesi ve sırası ile etkinliği kapsayan tüm
zaman diliminde tarafımın hastalığından şüphelenmesi halinde tarafımı derhal bir sağlık
kurumuna yönlendirmesine direnç göstermeyerek müsaade edeceğimi,
5. Yarişma öncesinde, esnasında ve sonrasında COVİD-19 (KORONAVİRÜS) ve/veya salgın
hastalık belirtileri gösteren bir şahsın varlığını tespit etmem halinde, derhal , Türkiye Vücut
Geliştirme,Fıtness Bilek Güreşi Başkanlığı yetkililerine ve sağlık ekiplerine haber
vereceğimi,
6. Tarafıma, , Türkiye Vücut Geliştirme,Fıtness Bilek Güreşi Federasyon Başkanlığı
yetkililerine ve 3.şahıslara karşı pandemi ile ilgili sorumluluklarımın bilinci ile, hastalığın
tespiti, yayılması ve/veya önlenmesi hususunda azami dikkat ve özeni göstereceğimi,
7. T.C. Sağlık Bakanlığı ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Covid 19 tedbir ve kurallara
uyacağımı,
8. Yarişma alanı içerisinde , Türkiye Vücut Geliştirme,Fıtness Bilek Güreşi Federasyonu
Başanlığı ve yönetimi tarafından belirlenen alanlar dışına çıkmayacağımı, görevli kişilerin
yapacağı yönlendirmelere uyacağımı, bu hususta tüm sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
9. Yarişma sonrasındaki 14 günlük zaman diliminde COVİD-19 (KORONAVİRÜS) belirtileri
göstermem ve COVİD-19 (KORONAVİRÜS) testimin pozitif çıkması halinde Türkiye Vücut
Geliştirme ,Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanlığı ve T.C. Sağlık Bakanlığının ilgili
birimine haber vereceğimi, sonrasında yapılacak olan filyasyon ve benzeri tüm çalışmalara
dahil olacağımı,
10. Yarişma boyunca COVİD-19 (KORONAVİRÜS) taşımam ve bunun farkında olmamam
ihtimallerinde gerek diğer katılımcılar gerekse üçüncü kişilere hastalık bulaştırmam ve/veya
bu sebepten zararlarının doğmasına neden olmam halinde, hukuki ve cezai sorumluluğun
tamamen yalnızca tarafıma ait olduğunu,
11. Yarişma alanına, ekibine, diğer katılımcılar ile üçüncü şahıslara karşı risk doğurması
muhtemel her türlü eylem ve davranıştan uzak duracağımı, dezenfekte rutini, sosyal mesafe,
hijyen ve diğer her türlü iyileştirici, önleyici, koruyucu kurallara uyacağımı, yalnızca önlemek
açısından değil, var olan önlem ve kuralların muhafaza edilmesi hususunda da
sorumluluğumun bulunduğunu, işbu sorumluluğa uygun davranacağımı, tüm kural ile
taahhütleri inceleme mükellefiyetimin bulunduğunu, tamamını inceleyip, okuduğumu,
anladığımı,
gerçeğe uygun olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim … /.. /2021
TCKN: KATILIMCI ADI SOYADI
ADRES : İMZA
GSM NO

Details

Organizer

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu

Venue

Daima Biz Hotels

KİRİŞ MAH.SAHİL CAD.NO:50 KEMER
Antalya, Antalya 07980 Türkiye

+ Google Haritalar

GIVE A REPLY

error: Content is protected !!